นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

400219
Users Today : 168
Total Users : 261290
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.235.186.94
Server Time : 2023-02-03

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด YNAC CREATIVE CHALLENGE ชมรมสื่อดิจิทัลได้แก่
นางสาวธิติมา เขียวยิ่ง
นายจารกิตติ์ บุญศรี
นายณัชากรณ์ ขันบรรจง
นายณัฐวัฒน์ เม่นสุวรรณ
นายดนัย อ่องเภา
นายธนกฤต สุนนท์
นายวรายุทธ เพ็ชรดี
นายสุริยา มาธีระ
นายอนุวัฒน์ สุขเกษม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6