นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

400219
Users Today : 168
Total Users : 261290
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.235.186.94
Server Time : 2023-02-03

วันที่ 14 มกราคม 2566 คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุโขทัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยนักเรียนได้ทำกิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในรอบพื้นที่โบราณสถาน รวมถึงเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ลายสือไทย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ทางประวัติศาสตร์ และเล็งเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน