นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416584
Users Today : 27
Total Users : 277655
Who's Online : 4
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
มอบหมายให้นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมนำการแสดงโคฟเวอร์แดนซ์โดยนักเรียนชมรมทูบีเบอร์วันคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมร่วมแสดงเนื่องในงานวันเกิดเจ้าพ่อแก้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่อำเภอบางมูลนาก ณ ศาลชั่วคราว สนามเทศบาลอำเภอบางมูลนาก