นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416605
Users Today : 48
Total Users : 277676
Who's Online : 3
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดพิพัฒน์มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ โบสถ์เรือนแก้ว วิหารล้านนา ลานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีนักธรรมการพัฒนา และการปฏิบัติธรรม รวมทั้งพระพุทธรูปทองคำ ( พระพุทธรูปสุโขโพธิ์ทอง ) ศิลปะสมัยกรุงสุโขทัย ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทองคำ ซึ่งเป็นทองคำแท้ มีอายุยาว 500 ปี หนัก 9 กิโลกรัม มีพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุรากขวัญ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา โดยสมเด็จพระมหานายกะสมเด็จพระสังฆราชลังกาในนครแคนดี้ได้นำมาประดิษฐาน