นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416607
Users Today : 50
Total Users : 277678
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ “สร้างคนดีสู่สังคม” เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 (รุ่นที่ 102) ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมเพชรชมพู โดยท่านผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทกับนักเรียนในการปฏิบัติตน การใช้ชีวิต ในระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ ซึ่งกิจกรรมจัดภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด