นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416595
Users Today : 38
Total Users : 277666
Who's Online : 5
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษเพื่อเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ