433168
Users Today : 103
Total Users : 294239
Who's Online : 4
Your IP Address : 34.229.131.158
Server Time : 2023-05-30


วิธีการใช้งาน

1.คลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบผลการเรียน” ด้านบน

2. ตรวจสอบระเบียนผลการเรียน รายภาค

         ชื่อผู้เข้าใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน

          รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 01/05/2540