433151
Users Today : 86
Total Users : 294222
Who's Online : 4
Your IP Address : 34.229.131.158
Server Time : 2023-05-30

วิธีการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

1. เข้าเว็บไซต์ของโรงเรียน www.bnphoom.com


2. เข้าเมนู “สำหรับนักเรียน” เลือกเมนูย่อย “ชำระค่าบำรุงการศึกษา”


3. กรอกหมายเลขประจำตัวนักเรียน จำนวน 5 หลัก แล้วกดที่ปุ่ม “ยืนยัน”


4. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสประจำตัวนักเรียน ระดับชั้น และเลขที่ ให้ชัดเจน (ถ้าพบข้อผิดพลาด ติดต่อครูที่ปรึกษา หรือฝ่ายการเงิน)


5. นำใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ไปชำระที่ธนาคาร หรือใช้ Mobile Banking ในการชำระเงิน


6. วิธีใช้ Mobile Banking ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

6.1 เปิดแอปพลิเคชัน Mobile Banking

6.2 ใช้เครื่องมือ “สแกน”


6.3 นำ Mobile Banking ไปสแกนใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา (ในกรณีที่ใช้สมาร์ทโฟนเปิดใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา สามารถใช้สมาร์ทโฟนบันทึกหน้าจอ(Capture Screen) แล้วใช้คำสั่ง “คลังภาพ” เปิดภาพใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา)

6.4 ดำเนินการต่อจนสำเร็จ และอย่าลืมเก็บสลิปการชำระไว้เป็นหลักฐาน


7. วิธีการตรวจสอบการชำระเบื้องต้น สามารถทำได้โดย รอประมาณ 24 ชั่วโมง กลับไปที่หน้าเว็บไซต์ “ระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา” (ตามขั้นตอนที่ 2) กรอกเลขประจำตัวนักเรียน แล้วยืนยัน ระบบจะแสดงใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา พร้อมข้อความว่า “จ่ายแล้ว” ดังตัวอย่าง