481557
Users Today : 125
Total Users : 342628
Who's Online : 3
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม “สร้างคนดีสู่สังคม” เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างยั่งยืน และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ให้เกิดภายในองค์กร ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม