481558
Users Today : 126
Total Users : 342629
Who's Online : 3
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายวินัย ยุจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานเกษตรนเรศวรเอ็กซ์โป 2023 (งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 18) ณ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผลการแข่งขัน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบสื่อ infographic “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น