นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

151281
Users Today : 158
Total Users : 12352
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.204.2.53
Server Time : 2019-09-22

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์
และด้านภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลดผลที่นี่
ประกาศผลเพชรภูมิ ม4

  • โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นวิถีชีวิต
  • โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
  • โครงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (OBEC Quality Award: OBECQA)