นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416601
Users Today : 44
Total Users : 277672
Who's Online : 1
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในครั้งที่ 41
โดยวันนี้ถือเป็นวันแรกของการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
คือเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน วันที่ 15 มิ.ย. 58