433155
Users Today : 90
Total Users : 294226
Who's Online : 4
Your IP Address : 34.229.131.158
Server Time : 2023-05-30
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในเป็นวันที่ 2 มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด อาทิเช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล และชักเย่อ

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน วันที่ 16 มิ.ย. 58