433167
Users Today : 102
Total Users : 294238
Who's Online : 4
Your IP Address : 34.229.131.158
Server Time : 2023-05-30
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ตั้งแต่วันที่ 15-17 มิถุนายน พ.ศ.2558
ซึ่งในวันนี้(วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2558)ถือเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรม 
โดยในวันนี้มีการจัดแข่งขันกรีฑาหลากหลายประเภท และการชิงชนะเลิศฟุตบอล 
รวมถึงการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในแต่ละประเภทกีฬา

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน วันที่ 17 มิ.ย. 2558