นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

184610
Users Today : 95
Total Users : 45681
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.226.243.36
Server Time : 2020-04-06
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ทางโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ได้มีการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประมวลภาพพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1