นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

279832
Users Today : 228
Total Users : 140903
Who's Online : 1
Your IP Address : 35.172.217.174
Server Time : 2021-10-19
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 มีการจัดการอบรมแนวทางการดำเนินการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร/สถานศึกษา 
เป็นสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม

ประมวลภาพการอบรมแนวทางการนำเนินการสำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร/สถานศึกษา