นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416603
Users Today : 46
Total Users : 277674
Who's Online : 4
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 มีการจัดการอบรมแนวทางการดำเนินการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร/สถานศึกษา 
เป็นสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม

ประมวลภาพการอบรมแนวทางการนำเนินการสำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร/สถานศึกษา