นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

279829
Users Today : 225
Total Users : 140900
Who's Online : 3
Your IP Address : 35.172.217.174
Server Time : 2021-10-19
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
ประจำศูนย์ฝึกโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ณ ศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน
เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นในการฝึก และความก้าวหน้าของการฝึกนศท.ในครั้งนี้

ประมวลภาพการประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร