นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310012
Users Today : 52
Total Users : 171083
Who's Online : 3
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ซึ่งได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่เข้าแข่งขันในรายการต่างๆ เช่น การคัดลายมือ การอ่านร้อยกรอง การอ่านร้อยแก้ว เป็นต้น

ประมวลภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ