นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

275358
Users Today : 2
Total Users : 136429
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.215.177.171
Server Time : 2021-09-27

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2558 เนื่องด้วยวันที่ 8 สิงหาคม (วันที่ 8 ของปีนี้ตรงกับวันเสาร์) ถือเป็นวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน

โดยมีการเชิญชวนให้บุคลากรภายในโรงเรียนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติของประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียน

การจัดตั้งบูธที่ให้ความรู้เกี่ยว 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน

กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแล้ว

ยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 นี้

นอกจากการจัดกิจกรรมนี้แล้วยังมีการทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อาเซียนด้วย

 

ประมวลภาพกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน