นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

279832
Users Today : 228
Total Users : 140903
Who's Online : 2
Your IP Address : 35.172.217.174
Server Time : 2021-10-19

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี และ                                                                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2 สหวิทยาเขตหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทางโรงเรียนรู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทุกท่าน

ประมวลภาพคณะศึกษาดูงาน 7 ส.ค. 58