นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416591
Users Today : 34
Total Users : 277662
Who's Online : 3
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้จัดการสอบราคาคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และทีวีสี
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 10 ชุด ณ อาคารอเนกประสงค์ 1

ประมวลภาพการสอบราคาคุรุภัณฑ์