นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

279830
Users Today : 226
Total Users : 140901
Who's Online : 2
Your IP Address : 35.172.217.174
Server Time : 2021-10-19
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้จัดการสอบราคาคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และทีวีสี
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 10 ชุด ณ อาคารอเนกประสงค์ 1

ประมวลภาพการสอบราคาคุรุภัณฑ์