นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416603
Users Today : 46
Total Users : 277674
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ท่านผู้อำนวยการ ดร.มานพ เกตุเมฆ กล่าวเปิดการประชุม 
เกี่ยวกับการแนะแนวศึกษาต่อ ม.นเรศวร โดยคุณครูประวิทย์ นิลวิลาศ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม

ประมวลภาพท่านผู้อำนวยการเปิดประชุมแนะแนวศึกษาต่อ มน.