นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

400219
Users Today : 168
Total Users : 261290
Who's Online : 3
Your IP Address : 3.235.186.94
Server Time : 2023-02-03

เนื่องในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2558 ทางโรงเรียนเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมจะมีงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตรและ
งานนิทรรศการเปิดบ้านคุณธรรม ครั้งที่ 5 ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2558 ทางโรงเรียนและผู้ที่เข้าร่วมงานได้มีการจัดเตรียม
งาน ตั้งแต่เวลา 08.40 – 15.30 น.

บรรยากาศการจัดเตรียมงาน