นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

400219
Users Today : 168
Total Users : 261290
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.235.186.94
Server Time : 2023-02-03

วันที่  10 ตุลาคม พ.ศ.2558   โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้ร่วมน้อมรำลึกถึงอดีตย้อนไปเมื่อ ร.ศ.120  หรือตรงกับวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2444 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือทางชลมารค และทรงประทับแรมริมแม่น้ำน่าน   ซึ่งในปัจจุบัน คือ เมืองบางมูลนาก นอกจากนี้ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรไปตามลำคลองบุษบงค์ ซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ตั้งของเมืองภูมิ คือเมืองเก่าแก่ของบางมูลนากในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อเป็นการย้อนอดีตรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ชาวอำเภอบางมูลนากจึงได้พร้อมใจกันจัดงาน “บางมูลนากรวมใจเทิดไท้ราชวงศ์จักรี 114 ปี พระปิยะมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก” ขึ้น ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 5 หน้าที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก

ประมวลภาพ รำลึก 114 ปี ร.5 เสด็จประพาส