นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416587
Users Today : 30
Total Users : 277658
Who's Online : 1
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปเดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดลำปาง 
โดยได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และพระธาตุลำปางหลวง

ประมวลภาพการทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4