นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310023
Users Today : 63
Total Users : 171094
Who's Online : 4
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04

ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564) เขตพิจิตร

นางสาวจุฑามาศ ชังคะนาง ม.4/1 ประเทศจีน

นายภาสผล ฉิมไทย ม.4/1 ประเทศจีน

นางสาวธนาวดี นามโสวรรณ ม.4/1 ประเทศอินเดีย

นายปูรณ์เกษม คำโสภา ม.4/1 ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวรจนา พิไสย ม.5/1 ประเทศอาร์เจนตินา

นางสาวสุทธิชา กุลมัย ม.4/1 ประเทศอาร์เจนตินา

นายศุภณัฐกานต์  สุขเกษม ม.4/1 ประเทศเปรู

นายสหรัฐ อ้ายพุก ม.4/1 ประเทศอิตาลี

นายทินภัทร มานิต ม.4/1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายภูมิภัทร บูรพา ม.3/1 ประเทศสหรัฐอเมริกา