นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

 • กลุ่มสาระภาษาไทย
 • กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระสังคมฯ
 • กลุ่มสาระศิลปะฯ
 • กลุ่มสาระสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
 • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
145020
Users Today : 163
Total Users : 6091
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.232.171.18
Server Time : 2019-08-18

ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564) เขตพิจิตร

นางสาวจุฑามาศ ชังคะนาง ม.4/1 ประเทศจีน

นายภาสผล ฉิมไทย ม.4/1 ประเทศจีน

นางสาวธนาวดี นามโสวรรณ ม.4/1 ประเทศอินเดีย

นายปูรณ์เกษม คำโสภา ม.4/1 ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวรจนา พิไสย ม.5/1 ประเทศอาร์เจนตินา

นางสาวสุทธิชา กุลมัย ม.4/1 ประเทศอาร์เจนตินา

นายศุภณัฐกานต์  สุขเกษม ม.4/1 ประเทศเปรู

นายสหรัฐ อ้ายพุก ม.4/1 ประเทศอิตาลี

นายทินภัทร มานิต ม.4/1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายภูมิภัทร บูรพา ม.3/1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

 • โครงการโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
 • โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
 • โครงการผู้ปกครองจิตอาสา