นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310017
Users Today : 57
Total Users : 171088
Who's Online : 2
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 คณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชา ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ในฐานกิจกรรมศาสตร์พระราชา และกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจถึงภัยอันตรายความเสี่ยงต่อยาเสพติด และฝึกเยาวชนเป็นผู้ประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต