นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

163370
Users Today : 129
Total Users : 24441
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.215.182.36
Server Time : 2019-12-05

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการ ดร.สมชาย ยอดเพชร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ศึกษาดูงานเพื่อขอคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ต่อด้วยศึกษาดูงานที่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับงานหลักสูตรและโครงสร้างห้องเรียนกีฬา

 

 

(คำสั่งเลขที่ 284/2562)