นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

201067
Users Today : 42
Total Users : 62138
Who's Online : 5
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2020-07-05

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการ ดร.สมชาย ยอดเพชร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ศึกษาดูงานเพื่อขอคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ต่อด้วยศึกษาดูงานที่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับงานหลักสูตรและโครงสร้างห้องเรียนกีฬา

 

 

(คำสั่งเลขที่ 284/2562)