433171
Users Today : 106
Total Users : 294242
Who's Online : 5
Your IP Address : 34.229.131.158
Server Time : 2023-05-30

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day) กิจกรรมประกอบด้วย การตอบคำถาม การประกวดการทำอาหารอาเซียน การประกวดการแต่งกายชุดอาเซียน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน