นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

201066
Users Today : 41
Total Users : 62137
Who's Online : 3
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2020-07-05

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กำลังดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมิน
โรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่