นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

170848
Users Today : 107
Total Users : 31919
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.206.12.79
Server Time : 2020-01-23

กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คุณครูกมล ชูสมัย ครูชำนาญการพิเศษ คุณครูบุษกานต์  คุ้มม่วง ครูชำนาญการพิเศษ และนายสมศักดิ์ เผ่าโพธิ์ พนักงานบริการ

 

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ จัดกิจกรรม ณ หน้าเสาธง

 

<ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมช่วงเช้า>

 

 

 

*****************************************

 

 

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

๑๗.๐๐ น.        คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่บริเวณหอประชุมเพชรชมพู

๑๗.๑๐ น.        พิธีแสดงมุทิตาจิต

๑๘.๐๐ น.        การแสดง ๒ ชุด

๑๘.๓๐ น.        เรียงร้อยสายสัมพันธ์ ชมวิดีทัศน์วันวานที่แสนสุขใจ พิธีกรเชิญ คุณครูกมล ชูสมัย ครูชำนาญการพิเศษ คุณครูบุษกานต์  คุ้มม่วง ครูชำนาญการพิเศษ

และนายสมศักดิ์ เผ่าโพธิ์ พนักงานบริการ ขึ้นเวที พิธีกรเชิญ อาจารย์บรรจง พงษ์ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวให้โอวาท พิธีกรเชิญ ดร.สมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบของที่ระลึก ผู้เกษียณกล่าวความรู้สึก ความประทับใจ และคำอำลา

๒๐.๐๐ น.        ปิดงาน

 

 

 

<ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมช่วงค่ำ>