นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

194168
Users Today : 55
Total Users : 55239
Who's Online : 3
Your IP Address : 35.175.187.91
Server Time : 2020-05-25

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิมยาคม ได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ประเทศอังกฤษ ระยะสั้น จำนวนสองสัปดาห์ ได้แก่

1. เด็กชายภูมิภัทร บูรพา นักเรียนชั้น ม.3/1

2. นายทินภัทร มานิต นักเรียนชั้น ม.4/1