นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416601
Users Today : 44
Total Users : 277672
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ให้แนวคิว 10 กับโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม และรายงานการทำประวัติศาสตร์บางมูลนาก