นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

185025
Users Today : 77
Total Users : 46096
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.83.188.254
Server Time : 2020-04-09

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมกิจกรรม วันครู ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

 

“วันครู” นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของครู ที่เหล่าลูกศิษย์พร้อมใจระลึกจัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 16 ม.ค. ของทุกปี เพราะครูคือเทียนส่องทางสร้างคนเป็นคนด้วยผลของการศึกษา นำความรู้มาให้โดยไม่หวังผลตอบแทน จึงกล่าวได้ว่าครู เป็นบุคคลสำคัญอย่างมากในวงการการศึกษา ที่ใครหลายคนขานนามว่า “แม่พิมพ์ของชาติ”

 

วันครูได้มีการกำหนดให้จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ซึ่งตรงกับวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี 2488 ที่ได้มีการกำหนดให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกของ “คุรุสภา” ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ในทุกปี คุรุสภา จึงจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานที่ผ่านมา รวมทั้งมีพิธีประกอบทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และมีการปฏิญาณตนของครูทั้งหลาย