นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310022
Users Today : 62
Total Users : 171093
Who's Online : 3
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่าย ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 23-24 มกราคม 2563  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม