481567
Users Today : 135
Total Users : 342638
Who's Online : 4
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีนายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามคำสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งให้อยู่ในมาตรการการป้องกันโรค COVID-19 อีกด้วย