นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

369681
Users Today : 155
Total Users : 230752
Who's Online : 12
Your IP Address : 3.235.173.74
Server Time : 2022-10-02

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีนายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามคำสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งให้อยู่ในมาตรการการป้องกันโรค COVID-19 อีกด้วย