นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310005
Users Today : 45
Total Users : 171076
Who's Online : 1
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบเงินค่าเดินทางไปพบแพทย์ จำนวน 9000 บาท และอุปกรณ์ทำแผลหลังล้างไต จำนวน 365 ชุด รวมเป็นมูลค่า 23,315 บาท ให้กับคุณแม่ของนางสาวน้ำฝน รวบยอด  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /2