นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

151280
Users Today : 157
Total Users : 12351
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.204.2.53
Server Time : 2019-09-22

นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้จากลิงก์ดังต่อไปนี้

(ปีการศึกษา 2562)

(ปีการศึกษา 2561)

(ปีการศึกษา 2560)

 

 

 

—————————————————————–

วิธีการใช้งาน

1คลิกที่ปุ่มด้านบนโดยเลือกปีการศึกษาที่ต้องการ

2. ตรวจสอบระเบียนผลการเรียน รายภาค
รหัสเข้าใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 01/05/2540

http://203.114.104.227/semester2551/

 

  • โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นวิถีชีวิต
  • โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
  • โครงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (OBEC Quality Award: OBECQA)