นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

159788
Users Today : 25
Total Users : 20859
Who's Online : 1
Your IP Address : 35.171.45.91
Server Time : 2019-11-13

วิธีการใช้งาน SystemInformationTool

 

สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้จากลิงค์ดังต่อไปนี้

1. ระเบียบผลการเรียนรายภาค

http://203.114.104.227/semester2551/

ตรวจสอบระเบียนผลการเรียน รายภาค
รหัสเข้าใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 01/05/2540

http://203.114.104.227/semester2551/

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

http://203.114.104.227/pp1/

ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1

รหัสเข้าใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 01/05/2540

http://203.114.104.227/pp1/

3.คะแนนประเมินผลรายวิชา (Bookmark) สำหรับอาจารย์เท่านั้น!

ติดต่อขอรับ username password จากฝ่ายคอมพิวเตอร์

https://www.bnphoom.com/login/login.php

ตรวจสอบคะแนนประเมินผลรายวิชา (bookmark) ปีการศึกษา 2558

http://203.114.104.227/bookmark2551/