นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

279828
Users Today : 224
Total Users : 140899
Who's Online : 2
Your IP Address : 35.172.217.174
Server Time : 2021-10-19
 
ลิงค์ดาวน์โหลดรูปจาก facebook
19 ธ.ค.54
ท่านผู้อำนวยการ พบนักเรียนชั้นม.6 แนะแนวการศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย
19 ธ.ค.54 ขอแสดงความยินดีกับ ครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ เป็นชำนาญการพิเศษ ทั้ง 7 ท่าน
17 ธ.ค. 54 งานราตรี ชมพู ฟ้า เทาแดง  ครู และ ผู้ปกครอง ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม
17 ธ.ค. 54 งานประจำปีเจ้าพ่อแก้ว 2554
  เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมยืนรับนักเรียนในตอนเช้า
10-12 ธ.ค. 54 งานประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2554
9 ธ.ค. 54 ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรีน คนใหม่ ผอ.มานพ เกตุเมฆ
5 ธ.ค. 54 พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร ในหลวง
5 ธ.ค. 54 ลงนามถวายพระพรในหลวง 5 ธันวาคม 2554
2 ธ.ค. 54 กิจกรรมเทิดพระเกิียรติในหลวงสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 2554   # 1
2 ธ.ค. 54 กิจกรรมเทิดพระเกิียรติในหลวงสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 2554   # 2
2 ธ.ค. 54 กิจกรรมเทิดพระเกิียรติในหลวงสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 2554   # 3
2 ธ.ค. 54 กิจกรรมเทิดพระเกิียรติในหลวงสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 2554   # 4
2 ธ.ค. 54 กิจกรรมเทิดพระเกิียรติในหลวงสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 2554   # 5
30 พ.ย. 54 การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการใช้ทักษะชีวิต
23 พ.ย. 54 วีดีโอ บางมูลนากโมเดล ตอนที่ 1
23 พ.ย. 54 วีดีโอ บางมูลนากโมเดล ตอนที่ 2
23 พ.ย. 54 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6
10 พ.ย. 54 งานลอยกระทงสาย จ.ตาก กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้วัฒนธรรม ครูต่างชาติ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4 พ.ย. 54 กิจกรรม Big cleaning day
13 ตุลาคม 54 โรงเรียนมอบของช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย
15 ตุลาคม 54 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมรับบริจาคสิ่งของแล้วนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.นครสวรรค์
28 กันยายน 54 วีดีโอน้ำท่วมอีกรอบ 28 กย 54
29 กันยายน 54 วิดีโอ ครอบครัว ภ.ว.
28 กันยายน 54 สภาพน้ำท่วมขัง ฝนตกหนักอีกรอบ
27 กันยายน 54 ฝนตกหนัก น้ำท่วม โรงเรียน
5 กันยายน 54 การแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร
3 กันยายน 54 ต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
28 สิงหาคม 54 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการตัดต่อภาพยนตร์
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
23 สิงหาคม 54 เตรียมพร้อม รับมือ ภัยน้ำท่วม
11 สิงหาคม 54 บรรยากาศการกล่าวสรุป การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
10 สิงหาคม 54 กิจกรรมวันแม่
9 สิงหาคม 54 เตรียมพร้อมตอนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ3
29 กรกฏาคม 54 ร.ร.เทศบาล3 วัดแสงธรรมสุธาราม อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ดูงานที่โรงเรียน
26 กรกฎาคม 54 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554
21 กรกฎาคม  54 งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 5 ณ เมืองทองธานี
15 กรกฏาคม 54 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
7 กรกฏาคม 54 รูปกิจกรรมโครงงาน งานสัปดาห์คุณธรรม
7 กรกฎาคม 54 รูปรับเกียรติบัตร งานสัปดาห์คุณธรรม
7 กรกฏาคม 54 สัปดาห์คุณธรรม
23 มิถุนายน 54 รำลึกครูกลอนสุนทรภู่
17 มิถุนายน 54 กีฬาสี ตอนที่ 3
17 มิถุนายน 54 กีฬาสี ตอนที่ 2
17 มิถุนายน 54 กีฬาสี ตอนที่ 1
14 มิุถุนายน 54 ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จ.สุโขทัย
9 มิถุนายน 54 พิธีไหว้ครูและ มอบทุนการศึกษา
8 มิถุนายน 54 ประชุมผู้บริหาร สพม.41
7 มิุถุนายน 54 ดนตรีผู้พิการทางสายตา
3 มิถุนายน 54 กิจกรรม Big Cleaning Day
3 มิถุนายน 54 การประชุมอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา รุ่นที่ 4
28 พฤษภาคม 54 สัมมนาศึกษาดูงาน ที่ ผึ้งหวานรีสอร์ท & สปา จ.กาญจนบุรี
25 มีนาคม 54 รูปรับ การพัฒนาหลักสูตร “การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ”
22 -25 มีนาคม 2554
25 มีนาคม 54 อบรมปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร
24 กุมภาพันธ์ 54 ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
14 กุมภาพันธ์ 54 ปัจฉิมนิเทศ’53  ตอนที่ 1
14 กุมภาพันธ์ 54 ปัจฉิมนิเทศ’53  ตอนที่ 2
10 กุมภาพันธ์ 54 กิจกรรมเข้าค่าย ตอน 2
9 กุมภาพันธ์ 54 กิจกรรมเข้าค่าย
7 กุมภาพันธ์ 54 การเลือกตั้งสภานักเรียน
16 มกราคม 54 กิจกรรม วันครู
13 มกราคม 54 การประชุมครู เขต สพม.41 ที่ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
8-9 มกราคม 54 เข้าค่าย English Camp ของนักเรียนเรียน ม.ปลาย
1 มกราคม 54 โรงเรียนมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
25 ธันวาคม 53 Merry Christmas ‘s ‘
20 ธันวาคม 53 งานเจ้าพ่อแก้ว ประจำปี 2553
1 ธันวาคม 53 ศึกษาดูงาน ที่มูลนิธิฉือจี้ ไต้หวัน

Pages: 1 2