นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

175562
Users Today : 161
Total Users : 36633
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.234.245.125
Server Time : 2020-02-19

สัมมนาคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ปีการศึกษา 2562

สัมมนาคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดสัมมนาคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมสู่ความเป็นวิถีชีวิต (10 โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม) ณ ห้องเครือข่ายผู้ปกครอง โดยมีจุดมุ่งหมายของหลักสูตรดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาให้มีความรู้เรื่องการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 2. เพื่อพัฒนาคณะกรรมการชมรมเคร[...]
นิทรรศการและการนำเสนอผลงาน IS

นิทรรศการและการนำเสนอผลงาน IS

การจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) เวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล  ใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  [...]
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายบริหาร คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" หลังจากเสร็จกิจกรรมทางพุทธศาสนาแล้ว ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาความสะอาดบริเวณวัด   วันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันหยุดของทางราชการและเอกชนทั่วทั้งประเทศไทย ทำให้ชาวไทยมีโอกาสได้เข[...]
กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ขึ้น ณ ลานหน้าตึกภาษาต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ สนทนาภาษาจีน เขียนพู่กันจีน ตัดกระดาษจีน ราชวงศ์จีน ระบายสีหน้างิ้ว อาหารจีนปิงถังหูหลุ (ผลไม้เคลือบน้ำตาล) อาหารจีนฉางโซ่วเมี่ยน (หมี่ซั่ว) และอาหารจีนหม่าล่า (ปิ้งย่าง)        [...]
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 มกราคม 2563 สมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม        [...]
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย โดยได้นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย          [...]
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ม.3

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ม.3

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22-24 มกราคม 2563  ณ ค่ายลูกเสือบ้านคุ้มจันทร์แคมป์ จังหวัดสุโขทัย เปิดค่าย และนันทนาการ     กิจกรรมบุกเบิก     กิจกรรมเข็มทิศ     กิจกรรมผจญภัย     ตรวจค่าย  [...]
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ม.1-2

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ม.1-2

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่าย ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 23-24 มกราคม 2563  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม              [...]
คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมใจกันร่วมกิจกรรม "วันครู"

คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมใจกันร่วมกิจกรรม "วันครู"

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมกิจกรรม วันครู ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร   "วันครู" นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของครู ที่เหล่าลูกศิษย์พร้อมใจระลึกจัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 16 ม.ค. ของทุกปี เพราะครูคือเทียนส่องทางสร้างคนเป็นคนด้วยผลของการศึกษา นำความรู้มาให้โดยไม่หวังผลตอบแทน จึงกล่าวได้ว่าครู เป็นบุคคลสำคัญ[...]
งาน 99 ปี ราตรีชมพูฟ้า-เทาแดง

งาน 99 ปี ราตรีชมพูฟ้า-เทาแดง

นายกชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงาน 99 ปี ราตรีชมพูฟ้า-เทาแดง ในวันที่ 21 ธันวาคม2562 ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม    (อยู่ระหว่างการรวบรวมอัพโหลดรูปภาพเพิ่มเติม)[...]
งานประจำปีเจ้าพ่อแก้ว2562

งานประจำปีเจ้าพ่อแก้ว2562

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงานประจำปีเจ้าพ่อแก้ว 2562 ณ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร      [...]
ผลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ผลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ผลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประเภทฟุตซลชาย ม.ต้น - ชนะเลิศ ทีม กระต๊าก fc - รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม นายสามพราน - รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม อ๊บอ๊บ fc ประเภทฟุตซอลชาย ม.ปลาย - ชนะเลิศ ทีม เฮียแบงค์ - รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม SKT - รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม หมูปิ้งแม่มะลิ      [...]
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม                [...]
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-09.20 น. นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในโอกาสดังกล่าว นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวถึงวาระสำคัญ 3 วาระ ได้แก่ วันคล้ายวันพระรา[...]
จิตอาสาชาวพิจิตร บริจาคโลหิตด้วยใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ

จิตอาสาชาวพิจิตร บริจาคโลหิตด้วยใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร กิ่งกาชาดอำเภอบางมูลนาก ร่วมกับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม รับบริจาคโลหิตในโครงการ จิตอาสาชาวพิจิตร บริจาคโลหิตด้วยใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก          [...]
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และกิจกรรมรับเข้ากองลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และกิจกรรมรับเข้ากองลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (ถวายราชสดุดี) เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น โดย นางอุษณีย์ บุญคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการลู[...]
กิจกรรมลอยกระทง

กิจกรรมลอยกระทง

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ดร. สมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ ลานกิจกรรม เทศบาลบางมูลนาก ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงของโรงเรียนในเขตตำบลบางมูลนาก การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดรถกระทง และการประกวดกระทง          [...]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดยนายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และสมาคมผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร    โดยมีกำหนดการดังนี้ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 08.00 – 12.00 ม.1 และ ม.2 12.30 – 16.30 ม.3 และ ม.4 ———————[...]
วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

 ดร.สมชาย ยอดเพชร และ คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค.2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมาโดยตลอดรัชสมัย ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรม ด้วยพระราชกรณี[...]
กิจกรรมบางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 118 ปี พระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาก

กิจกรรมบางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 118 ปี พระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาก

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรมบางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 118 ปี พระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาก ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยภายในงานมีพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 นิทรรศการภาพเก่าเล่าอดีต กิจกรรมการประกวดพระกระยาหารโปรดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กิจกรรมตลาดย้อนยุค [...]
ขอขอบคุณคณะศึกษานิเทศ สพม.41 ที่ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องการเตรียมเอกสารประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ขอขอบคุณคณะศึกษานิเทศ สพม.41 ที่ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องการเตรียมเอกสารประเมินโรงเรียนพระราชทาน

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ขอขอบคุณคณะศึกษานิเทศ สพม.41 ที่ได้เข้ามาให้ความรู้ คำแนะนำแก่คณะครู ในเรื่องการเตรียมเอกสารประเมินโรงเรียนพระราชทาน วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา        [...]
ร้อยความรักทักทอใจ สานสายใยมุทิตา

ร้อยความรักทักทอใจ สานสายใยมุทิตา

กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คุณครูกมล ชูสมัย ครูชำนาญการพิเศษ คุณครูบุษกานต์  คุ้มม่วง ครูชำนาญการพิเศษ และนายสมศักดิ์ เผ่าโพธิ์ พนักงานบริการ   วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ จัดกิจกรรม ณ หน้าเสาธง   <ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมช่วงเช้า>       *****************************************     วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห[...]
ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 ดร.สมชาย  ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน พร้อมด้วยคณะ ที่ได้เดินทางมาประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 [...]
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โครงการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ โรงเรียนในจังหวัดพิจิตร

โครงการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ โรงเรียนในจังหวัดพิจิตร

โครงการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ โรงเรียนในจังหวัดพิจิตร ในการเป็นศูนย์รับสมัครและแนะแนวการศึกษา วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร              [...]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลหอไกร ร่วมกับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในพื้นที่ตำบลหอไกร ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม            [...]
ร่วมขบวนเรือพระราชพิธีจำลองกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร

ร่วมขบวนเรือพระราชพิธีจำลองกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร

วันที่ 7 กันยายน 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมนำนักเรียนร่วมขบวนเรือพระราชพิธีจำลองกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร              [...]
กิจกรรมมุทิตาจิต คุณครูกมล ชูสมัย และคุณครูบุษกานต์ คุ้มม่วง

กิจกรรมมุทิตาจิต คุณครูกมล ชูสมัย และคุณครูบุษกานต์ คุ้มม่วง

วันที่ 6 กันยายน 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต คุณครูกมล ชูสมัย และคุณครูบุษกานต์ คุ้มม่วง ณ ห้องกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม                [...]
ฝึกซ้อมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร

ฝึกซ้อมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร

วันที่ 5 กันยายน 2562 นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมฝึกซ้อมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562            [...]
กิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง โดยอาจารย์ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย)

กิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง โดยอาจารย์ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย)

วันที่ 5 กันยายน 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยอาจารย์ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย) มูลนิธิเจ้าพ่อแก้วคุ้มครอง สนับสนุนงบประมาณ              [...]
เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรร่วมกับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม รับบริจาคโลหิตในโครงการ Give Blood Give Live

เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรร่วมกับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม รับบริจาคโลหิตในโครงการ Give Blood Give Live

วันที่ 5 กันยายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรร่วมกับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม รับบริจาคโลหิตในโครงการ Give Blood Give Live ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก                [...]
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ระดับชั้น ม.6

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ระดับชั้น ม.6

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม   ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร   ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติคลองลาน             &n[...]
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก ระดับชั้น ม.4

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก ระดับชั้น ม.4

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก โดยได้นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม   ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและวัฒนธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร "วัดใหญ่"   ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ พระราชวังจันทน์       [...]
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดอุทัยธานี ระดับชั้น ม.5

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดอุทัยธานี ระดับชั้น ม.5

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดอุทัยธานี โดยได้นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม "วัดเขาสะแกกรัง" และชุมชนริมแม่น้ำสะแกกรัง     ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและวัฒนธรรม "วัดท่าซุง"     ฐานการเรียนรู้ที่ 3 [...]
การตรวจขั้นที่ 5 กองลูกเสือโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

การตรวจขั้นที่ 5 กองลูกเสือโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 สำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร โดยนายพิพัฒน์ ตลับเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะ ได้ดำเนินการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลให้กับบุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของกองลูกเสือโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 26 คน            [...]
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562 ห้องสมุดโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้จัดสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. กิจกรรมตอบปัญหาความรู้รอบตัว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2. กิจกรรมเกมบิงโก 3. กิจกรรมจัดฉายวิดีทัศน์เรื่อง พระมหาชนก 4. กิจกรรมตอบคำถาม "แก๊งซ่าล่ารางวัล" 5. จัดบูทขายหนังสือ ศูนย์หนังสือจุฬา            [...]
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 กลุ่มกิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ทำพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม          [...]
อบรมพัฒนาแกนนำเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

อบรมพัฒนาแกนนำเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

การอบรมพัฒนาแกนนำอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตามโครงการ การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนในสหวิทยาเขตบางมูลนาก ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร              [...]
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเครื่องราชสักการะเปิดกระทงดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562           <<ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมช่วงเช้า>>   <<ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมช่วงค่ำ>&[...]
กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำสะอาด ห้องเรียนพื้นที่ในโรงเรียนให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียนร้อย            [...]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเครื่องราชสักการะเปิดกระทงดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อ่านคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ตัวแทนนักเรียนอ่านคำประพันธ์ อาศีรวาทราชสดุดี คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมร้องเพลงสรรเสริฐพระบาระและเพลงพระแม่ไทย และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์[...]
กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day)

กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day)

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day) กิจกรรมประกอบด้วย การตอบคำถาม การประกวดการทำอาหารอาเซียน การประกวดการแต่งกายชุดอาเซียน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน          [...]
ผลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562

ผลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้แสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-31 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร โดยมีผลการแข่งขันดังนี้   - ประเภทกีฬา ฟุตซอล รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ - ประเภทกีฬา วอลเลย์บอล รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ได้รับรางวัลร[...]
ประชาสัมพันธ์โครงงานคุณธรรม สุขเพื่อคุณ  ทุนเพื่อการศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงงานคุณธรรม สุขเพื่อคุณ ทุนเพื่อการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ได้จัดทำโครงงานคุณธรรม "สุขเพื่อคุณ  ทุนเพื่อการศึกษา" โดยมีวัตถุประสงค์คือ จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมอบความสุขด้วยเสียงเพลงที่จัดแสดงด้วยความสามารถของนักเรียน รายได้ทั้งหมดจะจัดทำเป็นทุนการศึกษา และในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนของวันแม่ ทางกลุ่มนักเรียนจึงมีการขายดอกมะลิ อี[...]
การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Teen Age

การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Teen Age

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้แสดงความยินดีกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Teen Age อายุ 15-21 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด   ผู้ฝึกสอน ครูพงศ์ภัชชา กุลเมธีปาลศิริ ครูยุสสดี  กล่อมวงศ์ ครูณัชชา  สังข์หิรัญ     [...]
แสดงความยินดีกับ นางสาวชุติกาญจน์ ชิราพฤกษ์ แข่งขันเทเบิลเทนนิสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมหญิง

แสดงความยินดีกับ นางสาวชุติกาญจน์ ชิราพฤกษ์ แข่งขันเทเบิลเทนนิสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมหญิง

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้แสดงความยินดีกับ นางสาวชุติกาญจน์ ชิราพฤกษ์ นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมหญิง         [...]
โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยโรงพยาบาลบางมูลนาก ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม              [...]
โครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ

โครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ

วันที่ 1- 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรร่วมกับวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร ดำเนินงานโดยสำนักเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม จังหวัดพิจิตร (พระมหาโชติอภินันท์ สุมงฺคโล) เป็นโครงการ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทางสังคมต่าง ๆ แก่เย[...]
ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน และงานหลักสูตรและโครงสร้างห้องเรียนกีฬา

ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน และงานหลักสูตรและโครงสร้างห้องเรียนกีฬา

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการ ดร.สมชาย ยอดเพชร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ศึกษาดูงานเพื่อขอคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ต่อด้วยศึกษาดูงานที่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับงานหลักสูตรและโครงสร้างห้องเรียนกีฬา     (คำสั่งเลขที่ 284/2562)    [...]
กิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก

กิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์       &[...]
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม   (คำสั่งเลขที่ 277/2562)        [...]
กิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10

กิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ [...]
กิจกรรมชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ฐานกิจกรรมศาสตร์พระราชา และกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี

กิจกรรมชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ฐานกิจกรรมศาสตร์พระราชา และกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 คณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชา ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ในฐานกิจกรรมศาสตร์พระราชา และกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ ความเข้า[...]
โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สภากาชาด จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมโครงการ รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อบริการตัดแว่นสายตาให้กับนักเรียนในจังหวัดพิจิตร            [...]
กิจกรรมเหงือกสะอาด ฟันแข็งแรง

กิจกรรมเหงือกสะอาด ฟันแข็งแรง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น โรงพยาบาลบางมูลนาก ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการเหงือกสะอาด ฟันแข็งแรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ได้เรียนรู้การแปรงฟันที่ถูกวิธี ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม   (คำสั่งเลขที่ 259/2562)      [...]
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี ถือว่าเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมตอบคำถาม กิจกรรมประกวดชุดรีไซคิลตัวละครในวรรคดี เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป &nbs[...]
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมร่วมกันดำเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแกนนำ ทั้งนี้เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เป็นศาสนิกชนที่ดี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และความภาคภูมิใจ   (ตามคำสั่งเลขที่ 231/2562)   [...]
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กองลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ร่วมทำพิธีเดินสวนสนามขึ้น ณ สนามโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม     (ตามคำสั่งเลขที่ 194/2562)[...]
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ครั้งที่ 45

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ครั้งที่ 45

  วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ครั้งที่ 45 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีนายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬา ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักก[...]
กิจกรรมฝึกทบทวน การช่วยเหลือผู้ป่วยเเละการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น

กิจกรรมฝึกทบทวน การช่วยเหลือผู้ป่วยเเละการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น

  วันที่ 19 มิถุนายน 2562 คุณครูที่ทำหน้าที่ฝ่ายงานพยาบาลรับการฝึกทบทวน การช่วยเหลือผู้ป่วยเเละการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น จากเจ้าหน้าที่มูลนิธิเเก้วคุ้มครอง ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม     [...]
กิจกรรมบริจาคโลหิต

กิจกรรมบริจาคโลหิต

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรได้ออกหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิตประจำปี 2562 ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก   >> คำสั่งเลขที่ 201/2562 <<[...]
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้ใหญ่ใจดีทั้งในและนอกสถานศึกษาได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 220 ทุน รวมเป็นเงิน 442,000 บาท ทางโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง    [...]
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โดยพรรคภูมิพัฒนา นายชาติชาย วงค์ล่าม เบอร์ 1 ได้คะแนนสูงสุดได้รับเลือกให้เป็นประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562   >> คำสั่งเลขที่ 183/2562 <<[...]
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

  วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ที่หอประชุมเพชรชมพู โดยมี นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ในปีนี้ตัวแทนสภานักเรียน และตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตา[...]
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ครั้งที่ 1

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ครั้งที่ 1

 วันที่ 7 มิถุนายน 2562  เวลา 13.00 น ได้มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  โรงเรียนบางมูลนากนากภูมิวิทยาคม  [...]
กิจกรรมหาเสียงสภานักเรียน

กิจกรรมหาเสียงสภานักเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้สมัครคณะกรรมการสภานักเรียนพร้อมคณะ ได้ประกาศนโยบายหลักของพรรค เพื่อแสดงจุดยืน และเชิญชวนให้นักเรียนเลือกตั้ง ในปีการศึกษา 2562 มีผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งสภานักเรียนจำนวน 3 พรรค ดังนี้     หมายเลข 1 พรรคภูมิพัฒนา ผู้สมัครตำแหน่งประธานสภานักเรียนคือ นายชาติชาย วงศ์ล่าม ม.5/6   หมายเลข 2 พรรคพลังสภาภูมิ ผู้สมัครตำแหน่งประธานสภานักเรียนคือ นางสา[...]
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวชุติกาญจน์ ชิราพฤกษ์ นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ที่ได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ "การแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่11" ระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม2562 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย     [...]
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางมูลนาก มาให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเอง

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางมูลนาก มาให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเอง

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางมูลนาก มาให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเอง ที่หน้าหน้าเสาธงโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม                  [...]
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร คุณครู เเละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก             [...]
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE เยาวชนคุณธรรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ประจำปี 2562 โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหา โทษ พิษภัยของบุหรี่และสารเสพติด    [...]
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีกิจกรรมดังนี้ เวลา 07.30 น พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 3 รูป เวลา 08.05 น คณะครู นักเรียนเข้าแถวที่สนามหน้าเสาธงโรงเรียน เชิญธงชาติ ธงโรงเรียนขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ แผ่เมตตา สงบนิ่ง เวลา 08.15 น ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีประก[...]
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแกนนำ               https://www.youtube.com/watch?v=LkyRlkcubP4&feature=youtu.be   >> คำสั่งเลขที่ 165/2562 <<  [...]
ทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสร้างหอประวัติศาสตร์บางมูลนาก

ทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสร้างหอประวัติศาสตร์บางมูลนาก

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง "หอประวัติศาสตร์บางมูลนาก" ให้เป็นอาคารแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป ให้ได้ทราบความเป็นมาของอำเภอบางมูลนากในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกำหนดทอดผ้าป่าในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษาคม 2562            [...]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปฐมนิเทศ และอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน "เด็กดีสร้างได้"

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปฐมนิเทศ และอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน "เด็กดีสร้างได้"

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดยนายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และสมาคมผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปฐมนิเทศ และอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน "เด็กดีสร้างได้" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร     ภาพวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 [...]

 

 

คลิกเพื่อเปิดคลังภาพกิจกรรมของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม