นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

 • กลุ่มสาระภาษาไทย
 • กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระสังคมฯ
 • กลุ่มสาระศิลปะฯ
 • กลุ่มสาระสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
 • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
145012
Users Today : 155
Total Users : 6083
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.232.171.18
Server Time : 2019-08-18

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการขับเคลื่อน

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 จิตอาสาพัฒนาพื้นที่สีเขียว

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้เกษตร

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 บ้านพ่อหลวง (ศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง)

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 6 ศูนย์การเรียนบูรณาการสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 • โครงการโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
 • โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
 • โครงการผู้ปกครองจิตอาสา