นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

151282
Users Today : 159
Total Users : 12353
Who's Online : 3
Your IP Address : 18.204.2.53
Server Time : 2019-09-22

ขอเชิญร่วม ร่วมลงนามถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
มีความยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางประกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานครฯ
ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม

ประมวลภาพคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

  • โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นวิถีชีวิต
  • โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
  • โครงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (OBEC Quality Award: OBECQA)