นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

 • กลุ่มสาระภาษาไทย
 • กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระสังคมฯ
 • กลุ่มสาระศิลปะฯ
 • กลุ่มสาระสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
 • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
145012
Users Today : 155
Total Users : 6083
Who's Online : 3
Your IP Address : 18.232.171.18
Server Time : 2019-08-18

ขอเชิญร่วม ร่วมลงนามถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ ปีที่ 4  ปีการศึกษา 2557
ประเภทห้องเรียนพิเศษ(เพชรภูมิ)

ตรวจสอบรายชื่อ 

 • โครงการโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
 • โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
 • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
 • โครงการผู้ปกครองจิตอาสา