นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

175562
Users Today : 161
Total Users : 36633
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.234.245.125
Server Time : 2020-02-19

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา

ณ อาคารอเนกประสงค์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา

และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูที่มีต่อศิษย์

 

ประมวลภาพพิธีไหว้ครู