นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

194182
Users Today : 69
Total Users : 55253
Who's Online : 3
Your IP Address : 35.175.187.91
Server Time : 2020-05-25

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2558 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้มีโอกาสต้อนรับ

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จำนวน 170 คน

ซึ่งการศึกษาดูงานในวันนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม และจริยธรรม
ทางโรงเรียนรู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทุกท่าน

 

รูปภาพคณะศึกษาดูงาน