นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

151279
Users Today : 156
Total Users : 12350
Who's Online : 3
Your IP Address : 18.204.2.53
Server Time : 2019-09-22

ขอเชิญร่วม ร่วมลงนามถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยนายสมชาย  ยอดเพชร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ โดยมีรายการแข่งขันดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

  • โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นวิถีชีวิต
  • โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
  • โครงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (OBEC Quality Award: OBECQA)