นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310011
Users Today : 51
Total Users : 171082
Who's Online : 4
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยชุดตรวจแบบเร็ว (ATK) ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลบางมูลนาก นายประวิทย์ ภังคสังข์ นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ เป็นผู้ให้คำแนะนำ ทั้งนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติการตรวจหาเชื้อดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On-Site ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม