นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416595
Users Today : 38
Total Users : 277666
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรชัยพัฒนาสิรินธร ตามโครงการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายครูผู้นิเทศ ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จังหวัดพิจิตร

อ่านเพิ่มเติม