นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

213021
Users Today : 115
Total Users : 74092
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.235.137.159
Server Time : 2020-09-18

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 หมู่ลูกเสือโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดพิชิตโควิด-19 ประจำปี 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ่านเพิ่มเติม