นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

349901
Users Today : 196
Total Users : 210972
Who's Online : 3
Your IP Address : 3.238.125.76
Server Time : 2022-07-03

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะผู้บังคับขบวนสวนสนาม คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญจากโรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก “สหสงเคราะห์วิทยา” รวมทั้งสิ้น 1,341 คน กระทำพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอบางมูลนากเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้

อ่านเพิ่มเติม