นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

194174
Users Today : 61
Total Users : 55245
Who's Online : 2
Your IP Address : 35.175.187.91
Server Time : 2020-05-25

โรงเรียนดำเนินการอบรมการพัฒนาศักยภาพครู นักการภารโรง พนักงานรักษาความปลอดภัย คนขับรถ ผู้ประกอบการร้านค้า โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นวิถีชีวิต ดังนี้

1. นักการภารโรง พนักงานรักษาความปลอดภัย คนขับรถ ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563    ดาวน์โหลดภาพ 

2. ผู้ประกอบการร้านค้า (แม่ค้า) ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563  ดาวน์โหลดภาพ 

3. ครูบรรจุใหม่และครูย้าย ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 จำนวน 19 คน   ดาวน์โหลดภาพ  

ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน อ่านเพิ่มเติม