นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416603
Users Today : 46
Total Users : 277674
Who's Online : 4
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

ประกาศ เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566

ประกาศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2566 [...]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษเพื่อเข้าเรียนต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษเพื่อเข้าเรียนต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษเพื่อเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ [...]
นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรชัยพัฒนาสิรินธร

นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรชัยพัฒนาสิรินธร

นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรชัยพัฒนาสิรินธร ตามโครงการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายครูผู้นิเทศ ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร จังหวัดพิจิตร https://youtu.be/-8effRCEX[...]
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม   การรับสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การรับสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [...]
ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2565